Radix Hoolduse OÜ

Radix Hoolduse OÜ tegeleb jäätmekäitlusega Tallinnas ja Harjumaal alates 1999 aastast. Meie eesmärk on aidata Teil vabaneda tekkivatest jäätmetest nii, et kogu selleks tehtavad tegevused avaldaks võimalikult väikest negatiivset mõju keskkonnale ning oleks teostatud majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

Meie koostööpartneriteks on eraisikud, ettevõtted, avaliku sektori asutused sh omavalitsused ja organisatsioonid. Hoolitseme Teie jäätmete igapäevase käitlemise eest  ja aitame võimalusel ka erakorralistes olukordades. Lähtudes oma juhtmispõhimõttest soovime arendada kõigi oma partneritega vastastikku kasulikku ja keskkonnasäästlikku koostööd.

Radix Hoolduse OÜ kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

  • Taotleme ettevõtte majanduslikku edukust.

  • Püüame olla  vastutulelikud kliendi soovidele, hoidudes katteta lubadustest ja  ohustamata kvaliteeti.

  • Teostame jäätmekäitlusteenuseid keskkonnasõbralikult, ressursisäästlikult ning minimiseerides saasteriski.

  • Kasutame ainult kaasaja nõuetele vastavaid seadmeid, tagades sellega teenuse kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse. Uue tehnika hankimisel juhindume põhimõttest, et ostuhinnalt, hoolduskuludelt ja kvaliteedilt sarnaste puhul - valime kõige keskkonnasõbralikuma.

  • Hoolitseme töötajate kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkuse tõstmise eest, arendades neis vastutustundlikkust oma töö tulemuste ja ettevõtte hea maine eest.

  • Tagame oma tegevuse  usaldusväärsuse läbi juhtimissüsteemi pideva parendamise ja õigusaktide ning muude meie poolt võetud kohustuste täitmise.

Radix Hoolduse OÜ, Tel: 7386740